Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. Analiza widm - powtórzenie.
  2. Ilościowe oznaczenie chininy w próbkach napoju Tonic oraz kwasu acetylosalicylowego w tabletce aspiryny z wykorzystaniem spektroskopii UV/VIS.
  3. Wykorzystanie spektrometrii mas do identyfikacji związków.
  4. Wyznaczanie krytycznego stężenia micelarnego z wykorzystaniem spektroskopii UV-VIS.
  5. Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR.
  6. Pomiar równowagi keto-enolowej metodą spektroskopii IR i NMR.
  7. Dwuwymiarowa spektroskopia NMR.
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych ze spektroskopii w semestrze letnim 2018/2019

Niezbędnik do analizy widm NMR

SpinWork - manual
Przykładowe widmo NMR alkoholu etylowego w chloroformie

Niezbędne tablice

Spektro w pigułce
Masy cząsteczkowe
Jony fragmentacyjne i odrywające się fragmenty nienaładowane
Drogi fragmentacji
Charakterystyczne drogi fragmentacji podstawowych grup związków organicznych
Izotopy w MS
IR
Charakterystyczne częstości grupowe w IR
NMR tablice
13C NMR